De zin van jongleren

calvin3a.jpg (38340 bytes)

 

1. Jongleren

3. Ontspanning, stress-management en time-management

4. Flexibiliteit en creativiteit

5. Management

6. Een workshop?

Het intrigeert mensen al eeuwenlang hoe ze met twee handen meer dan twee voorwerpen in de lucht kunnen houden. Door middel van jongleren is dit mogelijk en wat nog mooier is, iedereen kan het leren.


Wat is jongleren

Het woordenboek (de ‘Van Dale’) geeft de volgende definitie van jongleren: "Evenwichtskunsten doen, vooral met messen, ballen enzovoort die men omhoog werpt en weer opvangt."
Bij jongleren worden de voorwerpen volgens verschillende patronen in beweging gebracht en gehouden. De meest gebruikte patronen ziet u op de afbeelding hiernaast. Wij zullen ons voornamelijk concentreren op de cascade met drie ballen, dit is de basisbeweging die makkelijk aan te leren is. Hierna is het mogelijk om andere patronen en "trucjes" te leren.

Een korte geschiedenis

In sommige culturen was jongleren in hoofdzaak een rituele bezigheid. De eerste afbeelding van jongleurs dateert al van ca. 2040 voor Christus; op een afbeelding in een Egyptische graftombe worden vier jonglerende vrouwen getoond.

Ook in Griekenland vinden we afbeeldingen van jonglerende vrouwen en er zijn verhalen bekend van profeten die dagelijks jongleerden. Ook Indianen in Mexico en Noord-Amerika gebruikten het als belangrijk onderdeel van hun rituele ceremoniën. Daarna zien we het natuurlijk ook weer terug bij de Romeinen. Zover bekend, komt de term jongleren uit het Latijn; ‘Joculator’ betekent nar of entertainer. In de Middeleeuwen werd jongleren ook nog gebruikt als een nuttige lichaamsoefening, men jongleerde dan met zware voorwerpen. Door de eeuwen heen is de nadruk meer komen liggen op het vermaak en het spektakel, maar tegenwoordig wordt het steeds meer gebruikt als o.a. meditatie-oefening en bij trainingen voor bijvoorbeeld managers.

Waarmee kun je jongleren:
Kegels, ringen en ballen van allerlei grootte en gewicht worden het meest gebruikt om mee te jongleren, maar ook messen, fakkels en de diabolo zijn bekende jongleerattributen. Feitelijk kun je jongleren met alles wat je met je handen kunt vasthouden en kunt opgooien. Vaak worden de diverse attributen in combinatie met balanceren (b.v. éénwielers, koorddansen) gebruikt.

2. Leren en jongleren
Het is niet moeilijk om te leren jongleren. Op het eerste gezicht lijkt het een heel ingewikkelde beweging, drie ballen omhoog houden met maar twee handen. Gaandeweg een workshop zal u echter ervaren dat het feitelijk een hele simpele beweging is, die u snel onder de knie kunt krijgen, waarmee snel vorderingen gemaakt kunnen worden en waaraan u veel plezier kunt beleven. U leert iets dat op het eerste gezicht ingewikkeld of zelfs onmogelijk lijkt, op basis van geduld, doorzettingsvermogen en zelfanalyse.

Blijven leren
Blijven leren is voor een organisatie van levensbelang, want het leertempo van een organisatie moet minstens gelijke tred houden met de snelheid van veranderingen waarmee die organisatie wordt geconfronteerd. Elke organisatie en ieder individu krijgt met veranderingen en vernieuwingen te maken, het gaat erom hoe hiermee om te gaan. Op het werk krijgt men te maken met dingen die u ook tijdens deze cursus jongleren tegenkomt, zoals: bereidheid tot afleren, tolerantie voor fouten, experimentele houding, openheid en dialoog.

Leerstrategie
We geven u een strategie om te leren. Door het in kleine stukjes snijden van de materie en deze stap voor stap aan te leren, kunt u zich een complexe beweging in veel kortere tijd en op effectievere wijze eigen maken dan wanneer u meteen aan die complexe beweging begint. Dit is ook op het werk van toepassing. Besef dat iets makkelijker en sneller is te leren door het te vereenvoudigen, door als het ware het geheel in kleine stukjes te hakken en deze stukjes één voor één tot u te nemen.
Dit is eigenlijk hetzelfde als eten, een heel brood krijgt u niet naar binnen, maar in sneetjes, met beleg, consumeert u dit zonder problemen. Als u kijkt naar welke vaardigheden u nu beheerst (b.v. de computer) dat heeft u toch ook niet in één keer geleerd, maar in kleine stapjes?

3. Ontspanning, stress-management en time-management

U kunt door middel van jongleren uzelf ontspannen, u moet uw geest en gedachten namelijk leeg maken om te jongleren. Als u dit enkele minuten gedaan heeft kunt u zich weer volledig fris storten op dat probleem waar u mee worstelde en vaak komt u dan op de meest lumineuze oplossingen. De combinatie van een lichte mentale en fysieke activiteit werkt "ontsuffend". Met drie ballen en een ruimte van één vierkante meter creëert u uw eigen gymzaaltje. Jongleren stimuleert de bloedsomloop, verbetert reflexen en traint de spieren. Sommige doktoren adviseren het zelfs om de oogspieren te versterken en tegelijkertijd te ontspannen.

Stress-management

Als u lange periodes met dezelfde werkzaamheden bezig bent kunt u op het einde van de dag duf, leeg en op zijn. Als dit zich regelmatig herhaalt zorgt dit voor stress en mogelijk ziekteverschijnselen. Als u echter uw werkzaamheden een paar minuten per dag onderbreekt voor jongleren (u kunt gewoon aan uw bureau blijven zitten of er naast gaan staan) zult u merken dat u daarna weer vol goede moed met die werkzaamheden verder gaat. Het is net of u even met vakantie bent geweest. Door regelmatig te jongleren voorkomt u stress en eventueel ziekteverzuim.

Time-management
Een ander aspect m.b.t. stress en jongleren komt tot uiting in het uitvoeren van meerdere bewegingen in een kort tijdsbestek. Tijdens het jongleren zult u merken dat er momenten zijn waarop u denkt dat u niet voldoende tijd heeft om alles goed uit te voeren. U gaat zich haasten, raakt gestresst en gaat daardoor fouten maken (balletjes dusdanig opwerpen dat u ze niet meer kunt vangen). Tijdens de cursus zult u leren dat deze vorm van stress in het hoofd zit. U denkt dat u niet voldoende tijd heeft, maar als u de juiste bewegingen op het juiste moment maakt, komt alles op zijn plaats terecht. Dit is een vorm van time-management die u ook in uw normale werkzaamheden kunt toepassen.

4. Flexibiliteit en creativiteit
Als we zeggen: "jongleren verbetert de flexibiliteit en de creativiteit van het individu", worden we vaak meewarig bekeken. Hoe kan zo'n simpel circusspelletje nu flexibiliteit en creativiteit verbeteren? Dit leggen we uit aan de hand van de werking van de hersenen.

Twee hersenhelften
De hersenen bestaan uit twee helften, de linker- en de rechterhersenhelft. Dit is niet alleen een fysieke scheiding (u kunt zich de foto's en tekeningen uit uw biologielessen vast nog wel herinneren), maar ook een scheiding in functies. De rechterhersenhelft is verantwoordelijk voor creativiteit, humor, artistieke mogelijkheden en spel. De linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor analyseren, rekenen, lezen, schrijven en spreken. Doordat van jongs af aan het accent op die laatste vaardigheden gelegd wordt zal over het algemeen de linkerhersenhelft domineren. Omdat ook in uw werk deze vaardigheden overheersen is dit niet storend, er doet zich nog geen probleem voor.

Hersenhelftinteractie
Waarom is jongleren nu goed voor de ontwikkeling van creativiteit en flexibiliteit. Welnu, met jongleren wordt de interactie tussen de twee hersenhelften gestimuleerd. Motorische activiteiten worden gestuurd door de tegenoverliggende hersenhelft, dus een beweging van de rechterhand word gestuurd door de linkerhersenhelft. Doordat jongleren evenveel activiteit vereist van beide handen, worden beide hersenhelften gebruikt en door dit regelmatig te doen wordt de interactie (communicatie) tussen en binnen de hersenhelften verbeterd. Als gevolg daarvan zal ook bij de gewone dagelijkse processen de rechterhersenhelft meer betrokken worden en daardoor verbetert de creativiteit en de flexibiliteit.

Probleem-oplossen
Ditzelfde effect word nog versterkt doordat in de jongleerbeweging zelf een grote mate van creativiteit en flexibiliteit vereist wordt. Jongleren is een vorm van probleem-oplossen, het maakt u gewend aan een andere wijze van kijken naar de situatie en leert u daarmee om te gaan. Het werkt patroon-doorbrekend, maar geeft u tevens ritme en structuur. Dit alles kan u van pas komen in uw dagelijkse werksituatie.

Managen en jongleren zijn nauw verwant aan elkaar. Immers, ga niet meteen door als er iets fout gaat en denk even na wat er mis is gegaan. Kijk vooruit, weet wat je gaat doen en analyseer over hoe en wat en vooral waarom. Hierbij is zelfkennis, sturing, loslaten, timing, zelfreflectie en terugkoppeling van evident belang. De overeenkomsten met het leiding geven aan een bedrijf zijn overduidelijk.

Metafoor
Jongleren is een ideaal communicatiemiddel voor ideeën en denkbeelden. In dit licht is jongleren te beschouwen als een metafoor. De ballen, handelingen en het daaruit resulterend ‘draaiend’ systeem kunnen dienen om abstracte ideeën en denkbeelden te concretiseren die anders te abstract zijn.

Een voorbeeld:

Werksituatie: Hoe houdt u het proces in de gaten, welke informatie heeft u nodig om aanpassingen te doen. Moet u uw medewerkers op de vingers kijken, of kunnen ze het ook wel zonder u. Stuurt u op hoofdlijnen of op details?

Jongleren: Bij het jongleren kijkt u schuin naar boven, waar de ballen voorbij komen. De vlucht van de ballen geeft u voldoende informatie om ze te kunnen vangen en weer op te kunnen gooien. U hoeft hier niet meer naar te kijken, uw handen doen het werk. U concentreert zich niet meer op gooien of vangen, u toetst af en toe het proces aan de hand van de informatie van de ballen in de lucht.

6. Een workshop?
Wat is nu concreet de vorm waarin wij u jongleren aan kunnen leren? Wij bieden een workshop aan. Deze workshop kan goed ingepast worden in een dagprogramma (training, personeelsdag), maar ook zelfstandig als training of personeelsactiviteit uitgevoerd worden.

De workshop
De workshop begint met een korte uitleg en presentatie, waarna we ongeveer drie kwartier bezig zullen zijn met de basis van jongleren met ballen. Na een korte pauze leggen we uit wat de filosofie is van jongleren en wat het kan betekenen voor de individuele deelnemer. Daarna volgt weer een blok jongleren, waarin uiteindelijk gejongleerd zal worden met drie ballen, alleen en met een partner. We sluiten de workshop af met een demonstratie van de mogelijkheden met drie ballen. Alle deelnemers krijgen een set ballen mee naar huis, om verder te oefenen en op deze wijze optimaal te profiteren van de voordelen van jongleren op de lange termijn.

Lengte, ongeveer twee uur

Groepsgrootte, per instructeur maximaal 10 deelnemers

Richtprijs 15 deelnemers, exclusief ballen, € 350,=


Speciale wensen?
Natuurlijk zijn we in de gelegenheid om ons product aan uw wensen aan te passen. Wilt u een langere workshop, of wilt u bijvoorbeeld ook de basis van jongleren met kegels of diabolo behandeld hebben? Wilt u de ballen bedrukt hebben met uw logo of beeldmerk? Alles is mogelijk. U bepaalt de inhoud en de vorm en daarmee ook de prijs van de activiteit. Maak een afspraak voor een gesprek, dan kunnen we een aan uw situatie en wensen aangepaste aanbieding doen.